Nasze marzenia czasem nie znają granic. Chcielibyśmy kupić wspaniały dom, najlepszy pojazd i wiele spraw materialnych. Nic nie ma w tym złego, dlatego że